Ettevõtluse arendamise sihtasutus on andnud jaatava vastuse Danfare OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:
  • Perioodil 03.04.2017.a. kuni 02.04.2018.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekt EU51437 „Danfare Start“. Projekt sai tuge EASi starditoetuse meetmest.
  • Projekti eesmärk on arendada välja konkurentsivõimelise ja eduka igapäevase tervisliku ja tasakaalustatud toitlustuse teenuse. Oma teenusega me tagame kliendile kontrolli kaalu üle ja minimiseerime kliendi isikliku ajaraiskamist toitumise protsessis.
  • Tulemusena suurendatakse müügitulu ja ekspordi mahtu.
  • Projekt on toetatud summaga 15000 €
Täname Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus antud usalduse eest ning kasutame toetust Danfare OÜ arengu plaanide elluviimisel paremal viisil.